ITPCAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 30 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Petrogenesis and tectonic setting of Early Cretaceous granodioritic porphyry from the giant Rongna porphyry Cu deposit, central Tibet 期刊论文
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2018, 卷号: 161, 期号: 0, 页码: 74-92
Authors:  Zhang, XN (Zhang, Xia-Nan);  Li, GM (Li, Guang-Ming);  Qin, KZ (Qin, Ke-Zhang);  Lehmann, B (Lehmann, Bernd);  Li, JX (Li, Jin-Xiang);  Zhao, JX (Zhao, Jun-Xing);  Cao, MJ (Cao, Ming-Jian);  Zou, XY (Zou, Xin-Yu)
Adobe PDF(7604Kb)  |  Favorite  |  View/Download:151/0  |  Submit date:2019/05/29
Zircon U-pb  Nujiang Metallogenic Belt  Au Deposit  Copper-deposit  Hydrothermal Alteration  Southern Qiangtang  Phase-equilibria  Duolong Porphyry  Volcanic-rocks  El-salvador  
Removal of deep lithosphere in ancient continental collisional orogens: A case study from central Tibet, China 期刊论文
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 2017, 卷号: 18, 期号: 3, 页码: 1225-1243
Authors:  Chen, SS (Chen, Sheng-Sheng);  Fan, WM (Fan, Wei-Ming);  Shi, RD (Shi, Ren-Deng);  Gong, XH (Gong, Xiao-Han);  Wu, K (Wu, Kang);  Chen, SS
Adobe PDF(2211Kb)  |  Favorite  |  View/Download:217/0  |  Submit date:2018/07/17
NUJIANG SUTURE ZONE  VOLCANIC-ROCKS  TECTONIC EVOLUTION  SOUTHERN QIANGTANG  ARC MAGMAS  BASIN DEVELOPMENT  SUBDUCTION ZONES  INTRUSIVE ROCKS  LHASA-QIANGTANG  PLATEAU UPLIFT  
Late Paleozoic and Mesozoic evolution of the Lhasa Terrane in the Xainza area of southern Tibet 期刊论文
TECTONOPHYSICS, 2017, 卷号: 721, 期号: 0, 页码: 415-434
Authors:  Fan, SY (Fan, Suoya);  Ding, L (Ding, Lin);  Murphy, MA (Murphy, Michael A.);  Yao, W (Yao, Wei);  Yin, A (Yin, An);  Fan, SY
Adobe PDF(9424Kb)  |  Favorite  |  View/Download:227/1  |  Submit date:2018/05/16
Zircon U-pb  Bangong-nujiang Ocean  Indo-asian Collision  Retroarc Foreland Basin  Neo-tethys Ocean  Volcanic-rocks  Tectonic Implications  Northern Tibet  Suture Zone  Crustal Growth  
Zircon U-Pb age and Hf isotopic compositions of Mesozoic granitoids in southern Qiangtang, Tibet: Implications for the subduction of the Bangong-Nujiang Tethyan Ocean 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 41, 期号: 0, 页码: 157-172
Authors:  Liu, DL (Liu, Deliang);  Shi, RD (Shi, Rendeng);  Ding, L (Ding, Lin);  Huang, QS (Huang, Qishuai);  Zhang, XR (Zhang, Xiaoran);  Yue, YH (Yue, Yahui);  Zhang, LY (Zhang, Liyun);  Liu, DL
Adobe PDF(2512Kb)  |  Favorite  |  View/Download:214/1  |  Submit date:2018/07/25
EARLY CONTINENTAL-CRUST  TECTONIC EVOLUTION  LAKE OPHIOLITE  NORTHERN TIBET  WESTERN TIBET  SUTURE ZONE  GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS  AR-40/AR-39 GEOCHRONOLOGY  NORTHWESTERN TIBET  GANGDESE BATHOLITH  
A syn-collisional model for Early Cretaceous magmatism in the northern and central Lhasa subterranes 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 41, 期号: 0, 页码: 93-109
Authors:  Chen, SS (Chen, Sheng-Sheng);  Shi, RD (Shi, Ren-Deng);  Gong, XH (Gong, Xiao-Han);  Liu, DL (Liu, De-Liang);  Huang, QS (Huang, Qi-Shuai);  Yi, GD (Yi, Guo-Ding);  Wu, K (Wu, Kang);  Zou, HB (Zou, Hai-Bo);  Chen, SS
Adobe PDF(1811Kb)  |  Favorite  |  View/Download:210/0  |  Submit date:2018/07/24
1985 TIBET GEOTRAVERSE  BANGONG-NUJIANG OCEAN  SLAB BREAK-OFF  VOLCANIC-ROCKS  SOUTHERN TIBET  TECTONIC EVOLUTION  U-PB  GEOCHEMICAL DISCRIMINATION  CENOZOIC VOLCANISM  EASTERN ANATOLIA  
The subduction-accretion history of the Bangong-Nujiang Ocean: Constraints from provenance and geochronology of the Mesozoic strata near Gaize, central Tibet 期刊论文
TECTONOPHYSICS, 2017, 卷号: 702, 期号: 0, 页码: 42-60
Authors:  Li, S (Li, Shun);  Ding, L (Ding, Lin);  Guilmette, C (Guilmette, Carl);  Fu, JJ (Fu, Jiajun);  Xu, Q (Xu, Qiang);  Yue, YH (Yue, Yahui);  Henrique-Pinto, R (Henrique-Pinto, Renato);  Li, S
Adobe PDF(5678Kb)  |  Favorite  |  View/Download:239/0  |  Submit date:2018/07/12
ZIRCON U-PB  PALEO-TETHYS OCEAN  TRIASSIC ARC MAGMATISM  SOUTHERN TIBET  TECTONIC EVOLUTION  NEO-TETHYS  LHASA TERRANE  OROGENIC BELT  WESTERN CHINA  LU-HF  
Provenance of Mesozoic clastic rocks within the Bangong-Nujiang suture zone, central Tibet: Implications for the age of the initial Lhasa-Qiangtang collision 期刊论文
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2017, 卷号: 147, 期号: 0, 页码: 469-484
Authors:  Li, S (Li, Shun);  Guilmette, C (Guilmette, Carl);  Ding, L (Ding, Lin);  Xu, Q (Xu, Qiang);  Fu, JJ (Fu, Jia-Jun);  Yue, YH (Yue, Ya-Hui);  Li, S
Adobe PDF(3301Kb)  |  Favorite  |  View/Download:223/0  |  Submit date:2018/05/21
U-pb Geochronology  India-asia Collision  Detrital Zircon Geochronology  Foreland Basin Evolution  Hf Isotopic Compositions  Triassic Arc Magmatism  Southern Tibet  Neo-tethys  Tectonic Implications  Cretaceous Strata  
Tectonic evolution and dynamics of the Tibetan Plateau 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 41, 期号: 0, 页码: 1-8
Authors:  Zhang, ZM (Zhang, Zeming);  Ding, L (Ding, Lin);  Zhao, ZD (Zhao, Zhidan);  Santosh, M (Santosh, M.);  Zhang, ZM
Adobe PDF(631Kb)  |  Favorite  |  View/Download:215/0  |  Submit date:2018/07/24
INDIA-ASIA COLLISION  SUBDUCTION-ACCRETION PROCESSES  BANGONG-NUJIANG SUTURE  YARLUNG-TSANGPO SUTURE  BENEATH SOUTHERN TIBET  ZIRCON U-PB  LITHOSPHERE BENEATH  SOUTHEASTERN TIBET  CENOZOIC VOLCANISM  CRUSTAL XENOLITHS  
Cretaceous magmatism and metallogeny in the Bangong-Nujiang metallogenic belt, central Tibet: Evidence from petrogeochemistry, zircon U-Pb ages, and Hf-O isotopic compositions 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2017, 卷号: 41, 期号: 0, 页码: 110-127
Authors:  Li, GM (Li, Guang-Ming);  Qin, KZ (Qin, Ke-Zhang);  Li, JX (Li, Jin-Xiang);  Evans, NJ (Evans, Noreen J.);  Zhao, JX (Zhao, Jun-Xing);  Cao, MJ (Cao, Ming-Jian);  Zhang, XN (Zhang, Xia-Nan);  Li, GM
Adobe PDF(4509Kb)  |  Favorite  |  View/Download:219/0  |  Submit date:2018/07/24
PORPHYRY CU-MO  ORE-BEARING PORPHYRIES  NORTHERN LHASA TERRANE  EASTERN GANGDESE BELT  MOLYBDENITE RE-OS  SOUTHERN TIBET  TECTONIC EVOLUTION  NORTHWESTERN TIBET  TRACE-ELEMENT  COPPER BELT  
Thermal history of the giant Qulong Cu-Mo deposit, Gangdese metallogenic belt, Tibet: Constraints on magmatic-hydrothermal evolution and exhumation 期刊论文
GONDWANA RESEARCH, 2016, 卷号: 36, 期号: 0, 页码: 390-409
Authors:  Zhao, JX (Zhao, Junxing);  Qin, KZ (Qin, Kezhang);  Xiao, B (Xiao, Bo);  McInnes, B (McInnes, Brent);  Li, GM (Li, Guangming);  Evans, N (Evans, Noreen);  Cao, MJ (Cao, Mingjian);  Li, JX (Li, Jinxiang);  Qin, KZ
Adobe PDF(3001Kb)  |  Favorite  |  View/Download:240/0  |  Submit date:2017/09/04
Fission-track Thermochronology  Porphyry Copper-deposit  Beneath Southern Tibet  Zircon U-pb  Volcanic-rocks  Lower Crust  (U-th)/he Thermochronology  Experimental Calibration  Geochemical Constraints  Structural Evolution