ITPCAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-9 of 9 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Description of Conyzicola nivalis sp nov., isolated from glacial snow, and emended description of the genus Conyzicola and Conyzicola lurida 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 8, 页码: 2818-2822
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Xing, TT (Xing, Tingting);  Guo, BX (Guo, Bixi);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Liu, YQ
Adobe PDF(1790Kb)  |  Favorite  |  View/Download:794/0  |  Submit date:2018/05/25
Renaturation Rates  Dna Hybridization  Acid  
Hymenobacter frigidus sp nov., isolated from a glacier ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4121-4125
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Wang, NL (Wang, NingLian);  Jiao, NZ (Jiao, Nianzhi);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Li, JD (Li, Jilde);  Sun, J (Sun, Jia);  Liu, YQ
Adobe PDF(166Kb)  |  Favorite  |  View/Download:921/0  |  Submit date:2018/05/21
Wetland Fresh-water  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Soil  Bacteria  Xinjiang  Desert  China  
Erythrobacter arachoides sp nov., isolated from ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4235-4239
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Liu, KS (Liu, Keshao);  Shen, L (Shen, Liang);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Guo, BX (Guo, Bixi);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Liu, YQ
Adobe PDF(164Kb)  |  Favorite  |  View/Download:986/0  |  Submit date:2018/05/21
Tidal Flat  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Yellow Sea  Gen-nov  Bacterium  Bacteriochlorophyll  Sediment  Korea  Seawater  
Massilia glaciei sp nov., isolated from the Muztagh Glacier 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4075-4079
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Wang, NL (Wang, NingLian);  Jiao, NZ (Jiao, Nianzhi);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Li, JD (Li, Jilde);  Sun, J (Sun, Jia);  Liu, YQ
Adobe PDF(171Kb)  |  Favorite  |  View/Download:951/0  |  Submit date:2018/05/21
Renaturation Rates  Dna Hybridization  Air Samples  Ice Core  Naxibacter  Bacteria  Water  
Polymorphobacter glacialis sp nov., isolated from ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 3, 页码: 617-620
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, KS (Liu, Keshao);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Guo, BX (Guo, Bixi);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Liu, YQ
Adobe PDF(157Kb)  |  Favorite  |  View/Download:792/0  |  Submit date:2018/07/17
DEOXYRIBONUCLEIC-ACID  MAXIMUM-LIKELIHOOD  RENATURATION RATES  DNA HYBRIDIZATION  BACTERIA  
Pedobacter psychrotolerans sp nov., isolated from soil 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 4560-4566
Authors:  Manandhar, P (Manandhar, Pooja);  Zhang, GX (Zhang, Gengxin);  Lama, A (Lama, Arun);  Hu, YL (Hu, Yilun);  Gao, F (Gao, Feng);  Zhang, GX
Adobe PDF(180Kb)  |  Favorite  |  View/Download:838/1  |  Submit date:2017/07/25
Genus Pedobacter  Emended Description  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Comb. Nov  Water  Reclassification  Classification  Heparinus  Bacteria  
Sphingomonas prati sp nov., isolated from alpine meadow soil 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 4269-4275
Authors:  Manandhar, P (Manandhar, Pooja);  Zhang, GX (Zhang, Gengxin);  Hu, YL (Hu, Yilun);  Lama, A (Lama, Arun);  Gao, F (Gao, Feng);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Zhang, GX
Adobe PDF(176Kb)  |  Favorite  |  View/Download:824/1  |  Submit date:2017/08/25
Genus Sphingomonas  Emended Description  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Dump Site  Bacterium  Sequence  Novosphingobium  Sphingopyxis  Sphingobium  
Polaromonas eurypsychrophila sp nov., isolated from an ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 2497-2501
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Yao, TD (Yao, Tandong);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Bainqing);  Shen, L (Shen, Liang);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Gu, BX (Gu, Bixi);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, YQ
Adobe PDF(792Kb)  |  Favorite  |  View/Download:860/0  |  Submit date:2017/09/27
Deoxyribonucleic-acid  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Bacterium  Water  Soil  
Chelatococcus reniformis sp nov., isolated from a glacier 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 4525-4529
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Jiao, NZ (Jiao, Nianzhi);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Li, JL (Li, Jiule);  Liang, JN (Liang, Jingnan);  Busse, HJ (Busse, Hans-Juergen);  Liu, YQ
Adobe PDF(211Kb)  |  Favorite  |  View/Download:942/0  |  Submit date:2017/07/25
Renaturation Rates  Dna Hybridization  Bacteria  Sludge  Water