ITPCAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 18 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Short-term effects of tidal flooding on soil nitrogen mineralization in a Chinese tidal salt marsh 期刊论文
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH, 2018, 卷号: 103, 期号: 特刊: SI, 页码: 2019-03-10
Authors:  Gao, HF (Gao, Haifeng);  Bai, JH (Bai, Junhong);  Deng, XY (Deng, Xiaoya);  Lu, QQ (Lu, Qiongqiong);  Ye, XF (Ye, Xiaofei)
Adobe PDF(665Kb)  |  Favorite  |  View/Download:683/0  |  Submit date:2019/06/25
YELLOW-RIVER DELTA  TOTAL MICROBIAL ACTIVITY  SEA-LEVEL RISE  ARYLAMIDASE ACTIVITY  VARYING SALINITY  SEDIMENT LOAD  WETLAND  DYNAMICS  REDOX  WATER  
Sphingomonas montana sp nov., isolated from a soil sample from the Tanggula Mountain in the Qinghai Tibetan Plateau 期刊论文
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK, 2017, 卷号: 110, 期号: 12, 页码: 1659-1668
Authors:  Manandhar, P (Manandhar, Pooja);  Zhang, GX (Zhang, Gengxin);  Lama, A (Lama, Arun);  Liu, F (Liu, Fei);  Hu, YL (Hu, Yilun);  Zhang, GX
Adobe PDF(438Kb)  |  Favorite  |  View/Download:718/0  |  Submit date:2018/05/15
Ribosomal-rna Genes  Genus Sphingomonas  Emended Description  Bacterium  Sequence  Database  Air  Dna  
Mucilaginibacter psychrotolerans sp nov., isolated from peatlands 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 767-771
Authors:  Deng, YC (Deng, Yongcui);  Shen, L (Shen, Liang);  Xu, BQ (Xu, Baiqin);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Shen, L
Adobe PDF(165Kb)  |  Favorite  |  View/Download:774/0  |  Submit date:2018/07/12
KOREENSIS SP NOV.  FRESH-WATER  DEOXYRIBONUCLEIC-ACID  SOIL  FOREST  LAKE  WOOD  
Hymenobacter frigidus sp nov., isolated from a glacier ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4121-4125
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Wang, NL (Wang, NingLian);  Jiao, NZ (Jiao, Nianzhi);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Li, JD (Li, Jilde);  Sun, J (Sun, Jia);  Liu, YQ
Adobe PDF(166Kb)  |  Favorite  |  View/Download:813/0  |  Submit date:2018/05/21
Wetland Fresh-water  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Soil  Bacteria  Xinjiang  Desert  China  
Erythrobacter arachoides sp nov., isolated from ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4235-4239
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Liu, KS (Liu, Keshao);  Shen, L (Shen, Liang);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Guo, BX (Guo, Bixi);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Liu, YQ
Adobe PDF(164Kb)  |  Favorite  |  View/Download:876/0  |  Submit date:2018/05/21
Tidal Flat  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Yellow Sea  Gen-nov  Bacterium  Bacteriochlorophyll  Sediment  Korea  Seawater  
Massilia glaciei sp nov., isolated from the Muztagh Glacier 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 10, 页码: 4075-4079
Authors:  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Wang, NL (Wang, NingLian);  Jiao, NZ (Jiao, Nianzhi);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, XB (Liu, Xiaobo);  Li, JD (Li, Jilde);  Sun, J (Sun, Jia);  Liu, YQ
Adobe PDF(171Kb)  |  Favorite  |  View/Download:850/0  |  Submit date:2018/05/21
Renaturation Rates  Dna Hybridization  Air Samples  Ice Core  Naxibacter  Bacteria  Water  
Polymorphobacter glacialis sp nov., isolated from ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2017, 卷号: 67, 期号: 3, 页码: 617-620
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Baiqing);  Shen, L (Shen, Liang);  Liu, KS (Liu, Keshao);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Guo, BX (Guo, Bixi);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Liu, YQ
Adobe PDF(157Kb)  |  Favorite  |  View/Download:742/0  |  Submit date:2018/07/17
DEOXYRIBONUCLEIC-ACID  MAXIMUM-LIKELIHOOD  RENATURATION RATES  DNA HYBRIDIZATION  BACTERIA  
Pedobacter psychrotolerans sp nov., isolated from soil 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 4560-4566
Authors:  Manandhar, P (Manandhar, Pooja);  Zhang, GX (Zhang, Gengxin);  Lama, A (Lama, Arun);  Hu, YL (Hu, Yilun);  Gao, F (Gao, Feng);  Zhang, GX
Adobe PDF(180Kb)  |  Favorite  |  View/Download:789/1  |  Submit date:2017/07/25
Genus Pedobacter  Emended Description  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Comb. Nov  Water  Reclassification  Classification  Heparinus  Bacteria  
Sphingomonas prati sp nov., isolated from alpine meadow soil 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 4269-4275
Authors:  Manandhar, P (Manandhar, Pooja);  Zhang, GX (Zhang, Gengxin);  Hu, YL (Hu, Yilun);  Lama, A (Lama, Arun);  Gao, F (Gao, Feng);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Zhang, GX
Adobe PDF(176Kb)  |  Favorite  |  View/Download:773/1  |  Submit date:2017/08/25
Genus Sphingomonas  Emended Description  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Dump Site  Bacterium  Sequence  Novosphingobium  Sphingopyxis  Sphingobium  
Polaromonas eurypsychrophila sp nov., isolated from an ice core 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, 2016, 卷号: 66, 期号: 0, 页码: 2497-2501
Authors:  Xing, TT (Xing, Tingting);  Yao, TD (Yao, Tandong);  Liu, YQ (Liu, Yongqin);  Wang, NL (Wang, Ninglian);  Xu, BQ (Xu, Bainqing);  Shen, L (Shen, Liang);  Gu, ZQ (Gu, Zhengquan);  Gu, BX (Gu, Bixi);  Liu, HC (Liu, Hongcan);  Zhou, YG (Zhou, Yuguang);  Liu, YQ
Adobe PDF(792Kb)  |  Favorite  |  View/Download:804/0  |  Submit date:2017/09/27
Deoxyribonucleic-acid  Renaturation Rates  Dna Hybridization  Bacterium  Water  Soil